tiskmarket.cz

222 cvičení z anglické mluvnice – Juránková, Sládková

Tento velmi žádaný kousek 222 cvičení z anglické mluvnice - Juránková, od společnosti s úžasnou pověstí JUDr. Marie Kuncová - MC nakladatelství pohodlně dostanete v naší internetové nabídce za parádní cenu! Právě teď za cenu 89 Kč.
EAN: 8594042250070
222 cvičení z anglické mluvnice - Juránková

Cílem této příručky není podat mluvnický přehled nebo mluvnická pravidla, nýbrž nabídnout studentům angličtiny, kteří se učí mluvnici z různých učebnic, dostatečné množství mluvnických cvičení, aby si mohli daný mluvnický jev procvičit a jeho znalost ověřit. Proto nejsou u jednotlivých cvičení mluvnické návody, pouze tam, kde jde o méně častý případ, jsou cvičení uvedena návodným příkladem.Rozsah mluvnice odpovídá zhruba rozsahu středoškolského učiva. Autorky úmyslně opomněly okrajové mluvnické problémy, spíše se snažily nejdůležitější jevy procvičit z různých hledisek (např. příslovce typu „usually“ jsou uvedena jak u tvoření příslovcí z přídavných jmen, tak u slovosledu). Je tu však veškerá gramatika potřebná pro běžnou jazykovou komunikaci. První část příručky se zabývá jednotlivými slovními druhy s důrazem na procvičení sloves, druhá část procvičuje syntax.Řazení slovních druhů je jen orientační, neboť – jak známo – v angličtině některé slovní kategorie snadno přecházejí jedna v druhou, jednotlivé druhy se prolínají a dají se upřesnit až ve větném kontextu. Proto jsou některé slovní druhy spojeny ve stejné kapitole (např. příslovce jsou uvedena u přídavných jmen i jinde), některé nejsou uvedeny vůbec (např. citoslovce, neboť jejich funkce je pouze lexikální).V jednotlivých oddílech jsou cvičení řazena podle obtížnosti, první cvičení bývají jednoznačná a nejsnadnější, další již obtížnější a složitější (což platí většinou i o slovní zásobě). Po určité části je souhrn cvičení (např. na všechny minulé časy sloves, nakonec na slovesné časy komplexně). Tato cvičení předpokládají, že všechna předcházející již byla zvládnuta. Hovorové (stažené) tvary u sloves jsou ve cvičeních uváděny střídavě s plnými tvary (např. he’ll come – he will come). Je pochopitelně možné používat zcela libovolně obojích tvarů.Samozřejmě předpokládají, že studenti nebudou vypracovávat cvičení lineárně od první do poslední stránky, nýbrž v každém oddíle budou pokračovat až po úroveň, které už svým studiem dosáhli (např. u procvičení slovosledu, které je až v 8. kapitole, je samozřejmě nutné několik prvních cvičení probrat se začátečníky, naopak cvičení na inverzi jsou určena již pokročilým studentům).Příručka je doplněna úplným klíčem, aby si studenti mohli své výsledky ihned kontrolovat. Při práci s nabídnutými cvičeními přejí autorky všem studujícím hodně vytrvalosti a úspěchu.