tiskmarket.cz

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy – Ondřej Horák

Velmi prodávaný kus Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy od našeho známého výrobce Nakladatelství Leges, s.r.o. lze nakoupit právě teď v naší nabídce za akční cenu. Výhodně teď u nás za 270 Kč.
EAN: 9788075021892
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy - Ondřej Horák
Popis produktu

Vybrané otázky. Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací volnosti a univerzální sukcese. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky (francouzským, německým či švýcarským). Historicko-srovnávací pohled umožňuje nejen lépe pochopit účel a směřování platné úpravy, která výrazně navazuje na středoevropskou právní tradici, ale přináší také cenné inspirace pro řešení konkrétních sporných otázek.