tiskmarket.cz

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014 – Hejda Jan, Bachroňová Nina a kol.

Tento zlevněný produkt Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014 - Hejda Jan, Bachroňová Nina a od skvělé značky ANAG jednoduše najdete právě teď v nabídce skutečně levně! Výhodně teď u nás za 569 Kč.
EAN: 9788072638918
Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014 - Hejda Jan
Ověřit dostupnost »
Značka: ANAG
569
Popis produktu

podle nového zákona o obchodních korporacích 2014. Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických právních institutů spojených s touto formou obchodní společnosti je nyní již poměrně složitá. Významné legislativní změny související s aktuálními právními trendy v zahraničí Rekodifikační proces reagující na světové a evropské trendy a potřeby praxe zavádí několik dalších institutů, možnost volby organizační struktury a několik dalších novinek. Vedle současné dualistické koncepce organizační struktury bude možné nově volit koncepci monistickou. Závazné termíny pro změny akciových společností Dále je třeba upozornit, že do 30. 6. 2014 měly akciové společnosti povinnost přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě a ve lhůtě do 31. 12. 2015 mají možnost podřídit se této úpravě jako celku. Patrně nebude v možnostech všech akciových společností, notářů ani soudů včas zapracovat potřebné změny a zaevidovat nová znění ve sbírkách listin. Pokud soud vyzve korporaci k nápravě, poskytne současně dostatečnou lhůtu a teprve poté se bude uvažovat o zrušení společnosti a nařízení její likvidace. Lze tedy očekávat, že ke změnám stanov bude docházet přinejmenším ještě i v průběhu měsíců července a srpna, ne-li déle. Využití publikace Smyslem této publikace je upozornit čtenáře na podstatné legislativní změny týkající se akciové společnosti a připravit je na praktické dopady nové právní úpravy a pomoci jim zorientovat se v možných změnách.