Hrozba radikalizace – Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti – Vegrichtová Barbora


339 Kč

Oblíbený výrobek Hrozba radikalizace - Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti - Vegrichtová Barbora od známé značky Sevt můžete najít u nás právě téměř zdarma! Akční cena 339 Kč

Popis produktu

Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země Evropské unie a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.

Hrozba radikalizace souvisí se všemi formami terorismu, ať jde o terorismus politický, náboženský, separatistický, environmentální nebo nacionalistický, a je spojena s dalšími sociálně patologickými jevy, předsudky a násilnými incidenty. Tento dynamický proces v současnosti představuje jednu z nejvýznamnějších bezpečnostních výzev. Kniha se zabývá následujícími závažnými problémy:

– Současná podoba globálního terorismu, jeho dopady na společnost, profily aktérů terorismu.
– Militantní interpretace islámského náboženství, formy džihádistické propagandy.
– Radikalizační proces – jeho vznik, dynamika a průběh, modely radikalizace, specifika ve vězeňském prostředí.
– Možnosti rozpoznání varovných signálů a symbolů probíhající radikalizace.
– Prevence radikalizace v bezpečnostním a právním kontextu a metody deradikalizace – je třeba nalézt účinné nástroje těchto procesů i následných aktů masového násilí.