tiskmarket.cz

Katastrální zákon – Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Hodně prodávaný kousek Katastrální zákon - Daniela Šustrová, od skvělého výrobce Zákony 2019 jde koupit právě nyní za příznivou cenu. Momentálně v akci za 625 Kč.
EAN: 9788075981523
Katastrální zákon - Daniela Šustrová

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v oblasti katastru nemovitostí došlo (posílení zásady materiální publicity a ochrany dobré víry v souvislosti s vkladem do katastru nemovitostí, znovuzavedení zásady superficies solo cedit, a tím i práva stavby jako zákonné výjimky z této zásady či rozšíření okruhu skutečností zapisovaných poznámkou do katastru se speciální úpravou pro poznámky spornosti). V komentáři autoři odkazují na relevantní judikaturu a připojují tam, kde je to vhodné, praktické příklady a doporučení pro praxi. Právní stav publikace je k 1. 9. 2018. Autorský kolektiv tvoří: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu; Mgr. Petr Borovička, vrchní inspektor oddělení kontroly a dohledu ČÚZK; Ing. Bc. Jaroslav Holý, vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu Spoluautorka komentáře Daniela Šustrová získala prestižní ocenění Právník roku 2018 v kategorii Správní právo