tiskmarket.cz

Kontroverze současné medicíny – Radek Ptáček, Petr Bartůněk

Tento diskontní produkt Kontroverze současné medicíny - Radek Ptáček, Petr od našeho předního výrobce Mladá fronta a. s. lze nakoupit tady teď v bezva akci! Stojí teď u nás 450 Kč.
EAN: 9788020443601
Kontroverze současné medicíny - Radek Ptáček

Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Monografie Kontroverze v současné medicíně se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny. V první části, do které je zařazena i kapitola o evidence based medicine jako jedné z velkých kontroverzí současné medicíny, je pojednán nejen obecný historický kontext kontroverzí v medicíně, ale též pohled na kontroverze jako na trvalou součást života. Do návazné části, Kontroverze v diskusi, pak autoři vybrali konkrétní témata, která v současnosti ve společenském diskurzu rezonují – domácí porody, čínskou medicínu, homeopatii či problematiku náhradní matky a umírněného pití alkoholu. Další část knihy se zabývá kontroverzemi oborovými – významní odborníci v chirurgii, primární péči, psychiatrii či sexuologii zde přibližují kontroverzní otázky svého oboru. V poslední části věnované dílčím speciálním tématům jsou probírána témata souvisejíc í s klinickou praxí, například dilemata zachování lékařské mlčenlivosti či péče o umírající, či s výzkumem – otázky klonování nebo využití halucinogenů. V knize prezentují své názory na příslušné téma přední odborníci z různých oblastí – historie medicíny, etiky, genetiky, sexuologie, diabetologie, gerontopsychiatrie a dalších. U kapitol, kde je to zapotřebí, je vždy uveden názor právníka. Kniha přispěje nejen odborníků a studentům, ale i široké veřejnosti k objasnění etických otázek, které si v dnešní době medicína klade.