tiskmarket.cz

Metodika odškodňování i materiálních újem na zdraví – Milena Kolářová; Karla Kotková; Karel Moses

Nejprodávanější kousek Metodika odškodňování i materiálních újem od populárního výrobce Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o jde sehnat tady nyní opravdu výhodně! V současnosti za 390 Kč.
EAN: 9788074002809
Metodika odškodňování i materiálních újem na zdraví - Milena Kolářová; Karla Kotková; Karel Moses

Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na proběhlou legislativní změnu. Věnuje se též teoretickým východiskům, související hmotněprávní úpravě a také procesním aspektům – uplatnění nároku jak v občanskoprávním, tak případně v trestním (adhezním) řízení. Kniha je určena nejen advokátům a soudcům, kteří se ve své praxi odškodňování újem na zdraví věnují, ale též soudním znalcům a lékařům, kteří budou podle Metodiky Nejvyššího soudu zpracovávat odborné posudky.