tiskmarket.cz

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu – Běloun

Tento neodolatelný produkt Sbírka úloh z matematiky pro s pečetí kvality od značky PROMETHEUS, spol. s r.o. jde pořídit zrovna dneska za výhodné peníze. Nyní pořídíte za 186 Kč.
EAN: 9788071961048
Sbírka úloh z matematiky pro základní školu - F. Běloun a kol.

Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno a rozšířeno o kapitolu Úprava algebraických výrazů. Doplněny byly i 3 kapitoly – Goniometrie, Základy statistiky a Základy finanční matematiky. OBSAH: Předmluva   1 Racionální čísla   2 Dělitelnost přirozených čísel   3 Procenta   4 Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost   5 Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta   6 Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem nula   7 Úpravy algebraických výrazů   8 Řešení lineárních rovnic a jejich soustav   9 Slovní úlohy, které lze řešit jednou lineární rovnicí s jednou       neznámou nebo soustavou dvou lineárních rovnic se dvěma       neznámými 10 Obsahy a obvody obrazců 11 Povrchy a objemy těles 12 Konstrukční úlohy 13 Shodnost. Podobnost 14 Funkce 15 Goniometrie 16 Základy statistiky 17 Základy finanční matematiky Výsledky úloh