tiskmarket.cz

Sdílená ekonomika a delikty – Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek

Vysoce kvalitní kousek Sdílená ekonomika a delikty - Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin pocházející od značky Zákony 2019 můžete pořídit nyní za skvělou cenu! Právě nyní za 396 Kč.
EAN: 9788075982353
Sdílená ekonomika a delikty - Jan Pichrt

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti.. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého projektu „Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?“ (projekt SVV č. 260 364). Tematické zaměření příspěvků navazuje na zaměření konference, jíž se zúčastnili zástupci řady právních odvětví (pracovní právo, správní právo, občanské právo, finanční právo). Autoři tak pojednávají o nejrůznějších „deliktních“ jevech, se kterými se lze setkat v oblasti sdílené ekonomiky. V příspěvcích je pozornost věnována například správně-právní odpovědnosti ubytovatelů Airbnb, provozovatelů „alternativní“taxislužby, virtuálním měnám, deliktním aspektům daňového práva, odpovědnosti za činnost robotů, a dále též jevům jako Crowdwork, crowdfundingové platformy, Platooning a mnoha dalším.