tiskmarket.cz

Smyslové vnímání – metody reedukace specifických poruch učení – Žáčková,Jucovičová

Akční kus Smyslové vnímání - metody reedukace specifických poruch učení od předního výrobce Nakladatelství D + H lze získat u nás právě za mimořádně nízkou cenu. Právě teď za cenu 75 Kč.
EAN: 9788090357990
Smyslové vnímání - metody reedukace specifických poruch učení - Žáčková

Metody reedukace SPU – SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Základem reedukace specifických poruch učení je rozvoj smyslového vnímání. Tvoří nejen
jeho základ a počátek reedukačního nácviku, ale celým jím prolíná. Publikace seznamuje
čtenáře se základními metodami rozvoje smyslového vnímání – zahrnuje oblast zrakového i
sluchového vnímání. Je doplněna ukázkami pomůcek. Brožura je použitelná i pro mateřské
školy – rozvoj smyslového vnímání tvoří nedílnou součást předškolní přípravy.

Ukázka:
V procesu vývoje dítěte je smyslové vnímání zpočátku jednoduché, hrubé. Se zráním,
rozvojem nervové soustavy se stává pomalu jemnějším, diferencovanějším. Pokud tento
vývoj probíhá harmonicky a jednotlivé funkce nervové činnosti se rozvíjejí rovnoměrně,
bývá dítě ke konci vývojového období předškolního věku připravené na výuku čtení,
psaní a počítání. Pokud tento vývoj rovnoměrný není, některé funkce jsou vyzrálejší, jiné
méně, je tato připravenost ohrožena. Pokud navíc nerovnoměrný vývoj přetrvává i do
vyšších věkových období, je zde reálné nebezpečí vzniku specifických vývojových poruch
učení.

U dětí se specifickými poruchami učení bývá proces vnímání nedostatečně rozvinutý,
nebo se vyvíjí nerovnoměrně, případně je porušený. Dochází tak ke zkreslenému vnímání
světa a informací z něj čerpaných. Tyto informace jsou pak nesprávně vyhodnoceny a tak
reakce na ně není adekvátní, možnost adaptace na okolí je snížena. Při čtení, psaní a
počítání to znamená, že dítě nesprávně vnímá písmena, hlásky, číslice, a tudíž s nimi i
nesprávně nakládá, nesprávně je čte, píše a manipuluje s nimi. Na tomto základě pak
vznikají specifické vývojové poruchy učení jako je dyslexie (specifická porucha čtení),
dysortografie (specifická porucha pravopisu), dysgrafie (specifická porucha psaní a
grafických schopností) a dyskalkulie (specifická porucha v oblasti matematických
schopností).