tiskmarket.cz

ÚZ 1461 / Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Tento velmi oblíbený produkt ÚZ 1461 / Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, originál od výrobce Nakladatelství Sagit a.s. jde koupit v naší aktuální nabídce ve výhodné akci! Produkt nakoupíte teď u nás za 159 Kč. EAN: 9788074885006
ÚZ 1461 / Pracovněprávní předpisy
Popis produktu

podle stavu k 3. 1. 2022. Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a další), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele, inspekce práce a dále předpisy související s koronavirovou epidemií vč,, nového zákona o příspěvku zaměstnanci při karanténě. Všechny novelizované pasáže předpisů jsou zvýrazněny tučně. Obsah publikace   V edici ÚZ dosud vyšly pracovněprávní předpisy pod č. 10, 74, 173, 208, 249, 299, 333, 336, 375, 407, 448, 465, 514, 578, 604, 660, 703, 757, 814, 836, 872, 949, 1038, 1053, 1103, 1181, 1221, 1325, 1395 a 1439. Toto č. 1461 se od č. 1439 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně. Obsah publikace: Kapitola I – Obecné ústavní principy Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (vybraná ustanovení) Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení) Kapitola II – Prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy II.1 Obecné prováděcí předpisy k zákoníku práce Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí II.2 Pracovní doba, překážky v práci a dovolená na zotavenou Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) Vyhláška č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu Nařízení vlády č. 348/2021 Sb., o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 II.3 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Nařízení vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) Kapitola III – Zaměstnanost Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení Vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období Vyhláška č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení Nařízení vlády č. 388/2020 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce Sdělení č. 494/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí…