tiskmarket.cz

Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základní školy, 3. vydání

Tento akční kus Vlastivědné mapy pro 1. stupeň od značky s dlouholetou historií Kartografie PRAHA, a. s. můžete koupit na našich stránkách nyní ve slevě! Na našich stránkách za 139 Kč.
EAN: 9788073933562
Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základní školy

Vlativědné mapy pro 1. stupeň ZŠ. Nový soubor vlastivědných map, který pro Vás připravili redaktoři Kartogragfie Praha. Soubor přesně navazuje na učebnice Vlastvědy, kterých je celá řada s rozdílnou metodokou výuky. Zda začíst od vesmíru, světa nebo nejbližšího okolí, to si určí sám učitel, proto jsme soubor uspořádali do volných listů. Nejvíce vlativědných informací jsme vložili do rozkládací vlativědné mapy, kde poznáte řeky, hory, nížiny a ostatní zeměpisné prvky, stelně jako pamětihodnosti přírodního i kulturního charakteru. Na mapě si ukážete, kde bydlíte, jaké zajímavosti jsou ve vašem okolí, které pamětohodnosti jste už navštívili a kam se chystáte. Výběr informací jsme pečlivě zvažovali. Nikdo nebude požadovat, abyste znali všechno, co mapa obsahuje. Možná, že naopak víte o něčem, co v mapě není a stojí za zmínku. Považuje tedy mapu za inspiraci k dalším rozborům. Vždyť každým dnem se naše okolí mění. Na listech věnovaných Evropě a světu  jsme vybrali to základní, co by měl žák této věkové kategorie znát. Ve vyšších ročnících se pak žáci setkají s mapami a atlasy našeho nakladatelství, které na tyto znalosti navazují a prohlubují je. Jde tedy o jeden plynule navazující zdroj geografických i historických informací. Na konci souboru na vás čekají hravé cvičné mapy, na které se dá psát, nakreslíte si podle šablony vlastní mapku s obsahem, který si sami zvolíte. Vlastivědné mapy jsou první z nové řady atlasů pro základní školy, na které navazují sešitové atlasy jednotlivých kontinentů. Titul je koncepčně nově zpracovaný a jen z nepatrné části využívá prvky obsažené v dosud vydávaných a na školách používaných Vlastivědných mapách, i když rozsahem se podstatně neliší. Obsahuje nově koncipovanou rozkládací vlastivědnou mapu, přehledně zpracovaný přehled českých dějin do „žebříčku dějin“ a mj. i ke hře motivující cvičné mapy. Rozkládací vlastivědná mapa má také nástěnnou podobu. Novinkou je i výsek ve tvaru republiky na spodní chlopni zadní obálky. Soubor je schválen MŠMT pod č.j. 13037/2003-22 k zařazení do seznamu učebnic pro vyučovací předměty prvouka a vlastivěda.