tiskmarket.cz

Zeměpis ? Evropa ? učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické – Kortus F., Teplý F.

Žádaný produkt Zeměpis ? Evropa ? od známého výrobce Nakladatelství PARTA, s.r.o. snadno můžete získat tady teď právě za výhodné peníze! Nabídky již od 165 Kč.
Zeměpis ? Evropa ? učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické - Kortus F.

Učebnice pro základní školu a základní školu praktickou. Učebnice vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učivo je koncipováno tak, aby mohly být splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí žáků: určit zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, znát přírodní podmínky Evropy, uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva, charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry regionů Evropy, vyhledávat na mapách nejvýznamnější hlavní a vybraná velká města, vědět, jaké změny v jednotlivých regionech Evropy nastaly a probíhají. Učebnice je bohatě vybavena kresbami, fotografiemi a mapami. Učivo je zpracováno do vyučovacích hodin, z nichž každá tvoří didaktický celek.