tiskmarket.cz

Abeceda personalisty 2023 – Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Bc. Zdeněk Šenk, JUDr. PhDr. Jiří Valenta, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M.

Kvalitní a žádaný produkt Abeceda personalisty 2023 - Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, Mgr. Tomáš Liškutín, od skvělého a známého výrobce ANAG k dostání tady a teď právě ve slevě! Výhodně za super cenu 749 Kč.
EAN: 9788075543882
Abeceda personalisty 2023 -  Ing. Jana Bršťáková
Ověřit dostupnost »
Značka: ANAG
749
Popis produktu

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů. Příručka je určena i všem, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, odborovým funkcionářům či majitelům firem, popř. i studentům. Vychází z aktuálního legislativního stavu Zohledňuje nejen změny, které nastaly během roku 2022, ale zachycuje též některé zkušenosti z aplikace poslední koncepční novely zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2020 Sb., jenž nabyl plné účinnosti dnem 1. ledna 2021, především na úseku dovolené. Standardně jsou v textu zohledněny nové redukční hranice od 1. 1. 2023 pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu (popř. odměny z dohody) v prvních dvou týdnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Co dále v publikaci naleznete? Zaměstnavatelé získají informace nejen o základních pravidlech stanovených v nařízení GDPR, ale zejména praktický návod, jak správně zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání i samotných zaměstnanců. Publikace zahrnuje i nezbytný přesah do souvisejících právních oblastí, jako jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu a zpracování osobních údajů), odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zdůrazněna je problematika školení zaměstnanců a pracovnělékařské prohlídky). Publikace se zabývá též vztahy k Úřadu práce ČR, inspekci práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům. Řeší i související oblasti, které by měl personalista znát Abeceda personalisty 2023 obsahuje přehled v praxi nejčastěji používaných zaměstnaneckých benefitů včetně aktuálních trendů v této oblasti stabilizace zaměstnanců. Ve čtvrté kapitole se také zabýváme posledními úpravami zdaňování benefitů a nad rámec problematiky uvádíme aktuální odpočty a slevy uplatnitelné měsíčně již od nástupu zaměstnance na základě dosavadního i nového prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Zcela nová a přepracovaná kapitola pro územní veřejnou správu Publikace řeší rovněž problematiku zaměstnávání úředníků v územní veřejné správě a státní správě a zaměstnanců příspěvkových organizací, včetně početné skupiny zaměstnanců ve školství. V samostatné kapitole věnované státní službě zohledňuje rovněž novelu zákona účinnou od ledna 2023. Novinkou tohoto vydání je výklad zákona o zahraniční službě. Publikace obsahuje praktický přehled týkající se činnosti inspekce práce a dále např. specifika organizace mimoškolních akcí. Nově v tomto vydání pro rok 2023 jsou zařazeny rovněž praktické a čtenářsky velmi žádané vzory nejdůležitějších a nejvíce používaných pracovněprávních písemností.