tiskmarket.cz

Asistent pedagoga v mateřské škole – PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D, Mgr. Petra Martinovská

Unikátní produkt Asistent pedagoga v mateřské škole - PhDr. od kvalitní společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe můžete sehnat zrovna dnes se slevou. Aktuálně za super cenu 479 Kč.
EAN: 9788074963940
Asistent pedagoga v mateřské škole - PhDr. Zbyněk Němec

Vše podstatné pro asistenta pedagoga v MŠ a vedení mateřských škol – legislativa, pracovní náplň, příklady z praxe.. Publikace přináší komplexní pohled na činnost asistenta pedagoga v mateřské škole se všemi jejími specifiky, počínaje úspěšným výběrem a uvedením asistenta pedagoga do MŠ, přes jeho metodickou podporu až po vymezení pracovní náplně asistenta pedagoga. Autoři se dále zabývají otázkou, jak optimálně vytvořit spolupráci učitele a asistenta pedagoga, například jak rozdělit jejich kompetence či jak vymezit komunikaci. Neopomíjejí ani chyby, které při spolupráci obou pracovníků mohou nastat a kterých je dobré se vyvarovat. Samostatná kapitola je věnovaná vlastní práci asistenta pedagoga s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně charakteristiky specifik vhodné podpory dětí s různými typy znevýhodnění. Stranou nezůstává ani otázka spolupráce, především komunikace asistenta pedagoga s rodiči dětí. Teoretické informace jsou doplněny příklady z praxe mateřských škol. Obsah: 1. Zavedení profese asistenta pedagoga do MŠ Výběr vhodného asistenta pedagoga Uvedení asistenta pedagoga do mateřské školy 2. Metodická podpora asistenta pedagoga 3. Náplň práce asistenta pedagoga v MŠ Základní vymezení hlavních činností asistenta pedagoga Pomoc žákům při sebeobsluze Práce asistenta pedagoga s „ostatními“ žáky ve třídě Nepřímá pedagogická činnost u asistentů pedagoga 4. Práce asistenta pedagoga s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Základní pravidla pro práci asistenta pedagoga s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Specifika podpory u žáků s různými druhy postižení/znevýhodnění 5. Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem mateřské školy Rozdělení kompetencí mezi asistentem a učitelem Zodpovědnost asistenta pedagoga za bezpečnost dětí Nejčastější chyby ve spolupráci asistenta a učitele 6. Spolupráce asistenta pedagoga s rodiči dětí Role asistenta pedagoga z pohledu rodičů dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami Komunikace asistenta pedagoga s rodiči dítěte 7. Další vzdělávání asistenta pedagoga Účast na kurzech DVPP Samostudium 8. Školní asistent 9. Literatura 10. Přílohy