tiskmarket.cz

Pracovní sešit 1 ke slabikáři pro 1. ročník ZŠ – Zetíkova cesta – J. Blažková, I. Březinová, M. Kalovská, P. Tarábek

Tento žádaný výrobek Pracovní sešit 1 ke slabikáři pro 1. ročník ZŠ - Zetíkova cesta - J. Blažková, I. Březinová, M. Kalovská, s osvědčenou značkou Didaktis můžete najít na našich stránkách nyní téměř zdarma! Výhodně za super cenu 79 Kč.
EAN: 9788073582517
Pracovní sešit 1 ke slabikáři pro 1. ročník ZŠ - Zetíkova cesta - J. Blažková

Nedílnou součástí publikace je sada samolepek, s nimiž děti ve vybraných cvičeních pracují, a obrázkový slovník v elektronické podobě.. Pracovní sešit je tematicky propojen se slabikářem a děti se tak znovu potkávají s kamarádem Zetíkem, kterému pomáhají spolu s jeho kamarády řešit rozmanité úkoly a objasňovat záhady. Práce s texty a obrázky umožňuje dětem rozvíjet jejich slovní zásobu a především porozumění tomu, co čtou. •Úkoly rozvíjí rozumové myšlení, porozumění okolnímu světu a myšlení v souvislostech. •Osvojení nových písmen, typů slov nebo vazeb je podpořeno ilustracemi. •Pracovní sešit obsahuje úkoly na ověření porozumění textu ve slabikáři, úkoly na práci se slovy a úkoly na rozvíjení dovednosti psaní hůlkovým písmem.