tiskmarket.cz

Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky – J. Robová a kol.

Vynikající výrobek Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky - od společnosti s předním postavením na trhu PROMETHEUS, spol. s r.o. snadno pořídíte nyní za nejnižší cenu! Nyní lze objednat jen za 212 Kč.
EAN: 9788071964452
Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky - J. Robová a kol.

1. vydání. Publikace poskytuje učitelům a žákům středních škol reálné aplikační úlohy z různých oblastí matematiky a ukázat tak užitečnost matematiky jako důležitého nástroje pro řešení různých situací v běžném životě. Sbírka pokrývá základní partie středoškolské matematiky, a to zejména témata: základní pojmy (zejména procenta), rovnice, nerovnice a jejich soustavy, funkce, jejich grafy a vlastnosti, goniometrie, planimetrie a stereometrie, pravděpodobnost. Ke každému tématu jsou uvedeny řešené vzorové příklady, za kterými následují neřešené úlohy obdobného charakteru. Tyto úlohy jsou určeny k procvičení látky a návody na jejich řešení včetně výsledků jsou k dispozici v závěrečné části sbírky. Před vzorovými příklady, jejichž řešení vyžaduje konkrétní znalosti z dalších oborů jako je například fyzika, chemie či biologie, jsou doplněny krátké úvody k dané problematice. Sbírka rovněž obsahuje řadu ilustračních obrázků a schémat, které přibližují žákům matematické modely daných situací a současně přispívají k pochopení podstaty matematického řešení. OBSAH: Předmluva 1  Základní poznatky    1.1 Čísla proměnné a veličiny    1.2 Procenta 2  Rovnice a nerovnice, funkce    2.1 Lineární rovnice, nerovnice a funkce    2.2 Soustavy lineárních rovnic    2.3 Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce    2.4 Exponenciální a logaritmické rovnice, nerovnice a funkce    2.5 Další typy rovnic a nerovnic    2.6 Posloupnosti a rekurentní vazby 3  Geometrie    3.1 Planimetrie    3.2 Stereometrie    3.3 Trigonometrie 4  Pravděpodobnost    4.1 Hazardní hry    4.2 Kurzové sázky    4.3 Podmíněné pravděpodobnosti    4.4 Posuzování věrohodnosti Výsledky a návody k řešení úloh Fotografie