tiskmarket.cz

Sbírka úloh z fyziky kolem nás pro střední školy – J. Nahodil

Unikátní a oblíbený kousek Sbírka úloh z fyziky kolem od značky s dlouholetou historií PROMETHEUS, spol. s r.o. jednoduše pořídíte zde teď právě za parádní cenu. Výhodně teď u nás za 325 Kč.
EAN: 9788071964094
Sbírka úloh z fyziky kolem nás pro střední školy - J. Nahodil

Sbírka úloh vycházejících z reálných situací světa kolem nás. Na jednoduchých jevech z běžného života autor přiblížuje základní fyzikální principy a zákonitosti, podněcuje u čtenáře představivost a přináší mu také, díky zajímavým výsledkům, nové informace. OBSAH: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Mechanická energie a práce 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika tekutin 7. Úvod do molekulové fyziky a termodynamiky 8. Plyn, práce plynu 9. Skupenství pevné 10. Skupenství kapalné 11. Změny skupenství 12. Mechanické kmitání 13. Mechanické vlnění 14. Elektrostatika 15. Elektrický proud 16. Elektrický proud v kapalinách, plynech a polovodičích 17. Magnetické pole 18. Střídavý proud 19. Elektromagnetické kmitání a vlnění, elektronika 20. Vznik a šíření světla 21. Optické zobrazování 22. Speciální teorie relativity 23. Atomová a kvantová fyzika 24. Jaderná fyzika Výsledky úloh