tiskmarket.cz

Sbírka úloh z matematiky pro 9. r.  – Bušek a kol.

Zlevněný kousek Sbírka úloh z matematiky pro originál od výrobce PROMETHEUS, spol. s r.o. jednoduše pořídíte tady za outletovou cenu. Momentálně k dispozici za 182 Kč.
EAN: 9788071964087
Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ - I. Bušek – V. Väterová – M. Cibulková

Rozsáhlý a pestrý soubor úloh k procvičování učiva ve škole i k samostatné práci žáků.. Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. OBSAH: 1 LOMENÉ VÝRAZY 1.1 Lomený výraz 1.2 Krácení a rozšiřování lomených výrazů 1.3 Sčítání a odčítání lomených výrazů 1.4 Násobení lomených výrazů 1.5 Dělení lomených výrazů 1.6 Složitější a aplikační úlohy  2 ROVNICE A NEROVNICE 2.1 Lineární nerovnice 2.2 Rovnice s neznámou ve jmenovateli 2.3 Soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými 2.4 Úlohy o směsích a roztocích 2.5 Slovní úlohy 2.6 Složitější a aplikační úlohy  3 FUNKCE 3.1 Definice funkce, definiční obor, obor hodnot funkce 3.2 Graf funkce 3.3 Lineární funkce a její vlastnosti, přímá úměrnost 3.4 Nepřímá úměrnost 3.5 Kvadratická funkce 3.6 Složitější a aplikační úlohy  4 PODOBNOST 4.1 Podobnost geometrických útvarů 4.2 Podobnost trojúhelníků 4.3 Složitější a aplikační úlohy  5 GONIOMETRICKÉ FUNKCE 5.1 Funkce sinus 5.2 Funkce kosinus 5.3 Funkce tangens a kotangens 5.4 Goniometrické funkce ostrého úhlu 5.5 Užití goniometrických funkcí k výpočtům v pravoúhlém trojúhelníku 5.6 Složitější a aplikační úlohy  6 JEHLAN, KUŽEL, KOULE 6.1 Jehlan 6.2 Kužel 6.3 Koule 6.4 Složitější a aplikační úlohy  7 FINANČNÍ MATEMATIKA 7.1 Úrok 7.2 Složitější a aplikační úlohy  VÝSLEDKY  PŘÍLOHY