tiskmarket.cz

Schritte international 3 Lehrerhandbuch – Kalender S.,Klimaszyk P.

Kvalitní a velmi žádaný produkt Schritte international 3 Lehrerhandbuch - od společnosti s výborným jménem Sevt jde koupit zrovna za báječnou cenu! Nyní pořídíte za 645 Kč.
EAN: 9783190218530
Schritte international 3 Lehrerhandbuch - Kalender S.
Ověřit dostupnost »
Značka: Sevt
645

Metodická příručka. Po velkém úspěchu učebnice Schritte na německém trhu vychází nyní její mezinárodní verze. Průkopnickou novinkou k motivaci studentů je poslechový fotoseriál na začátku každé lekce. Díky mírné lexikální a gramatické progresi (učení se po malých krocích) a vyznačené vnitřní diferenciaci obtížnosti úkolů učebnice usnadňuje práci zejména učitelům, kteří mají ve svých skupinách i jazykově méně nadané studenty.
* Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.
* 6-dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného evropského referenčního rámce, cílem je dovést studenty na úroveň B1.
* Jeden díl vystačí na 50 – 80 vyučovacích hodin.
* Každý díl učebnice s integrovaným pracovním sešitem obsahuje vložený CD-disk s poslechovými texty k pracovnímu sešitu a interaktivními cvičeními na počítači.
* Slovníček s překladem pracovních pokynů obsahuje navíc jednoduše vysvětlenou gramatiku, tipy na učení, profesně orientované projekty a konverzační podněty.
* Reálie zábavnou formou – zajímavé texty na čtení i poslech a hry v oddíle „Zwischenspiel“.
* Přehledná struktury učebnice usnadňuje orientaci na první pohled a motivuje úspěchy po malých krocích.
* Pracovní sešit obsahuje též fonetická cvičení, sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia, podněty k autonomnímu učení, přípravné úkoly na zkoušky, modelové testy.
* Metodická příručka obsahuje vedle metodických pokynů také návrhy na diferenciaci úkolů ve skupině podle stupně obtížnosti, testy ke každé lekci a doplňková cvičení a hry.
* Internetová podpora (www.hueber.de/schritte-international) nabízí doplňkové texty na čtení, materiály k oddílu Zwischenspiel, tipy a pracovní listy k poslechovému fotoseriálu, ditkáty, kopírovací předlohy, rozřazovací test aj.