tiskmarket.cz

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku – Jiří Hrádek

Ve slevě tento kus Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku od značky se skvělou pověstí Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o máte možnost sehnat na našich stránkách teď napořád výhodně. Nabídka od 690 Kč.
EAN: 9788074006340
Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku - Jiří Hrádek

Komentář.  Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav na práva a povinnosti smluvních stran. Výklad každého jednotlivého ustanovení je následně doplněn judikaturou českých a evropských soudů. Komentář je určen nejenom právníkům, ale také odborné veřejnosti, která hledá inspiraci pro každodenní aplikaci smluv o přepravě v praxi.