tiskmarket.cz

Výchova k občanství 4. díl – učebnice pro 2. stupeň základní školy praktické – Müller O., Valenta M.

Akční produkt Výchova k občanství 4. díl - učebnice pro od odblíbeného výrobce Nakladatelství PARTA, s.r.o. je dostupný právě dnes za mimořádně nízkou cenu. Výhodně teď u nás za 129 Kč.
EAN: 9788073201180
Výchova k občanství 4. díl - učebnice pro 2. stupeň základní školy praktické - Müller O.

Učebnice vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je určena žákům 9. ročníků. Učební látka je v ní rozdělena do oddílů: Člověk ve společnosti (Pojetí vzniku světa, života a člověka, Člověk a svoboda, Svoboda víry a náboženského vyznání, Morálka jako základ soužití mezi lidmi, Charakter člověka, Úcta k člověku, Člověk a příroda, Ochrana životního prostředí, Zdravý způsob života), Péče o občana (Bezpečnostní předpisy, Pravidla silničního provozu, Látky poškozující zdraví, Právní ochrana občana, Obrana vlasti, Volný čas, Kultura, Tvořivost, Sport, Sportovní a zájmové organizace), Mezinárodní vztahy.

Další produkty od výrobce Nakladatelství PARTA, s.r.o.