tiskmarket.cz

Dopravní právo – Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav

Kvalitní a žádaný produkt Dopravní právo - Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, od této skvělé značky Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o získáte na našich stránkách opravdu levně. Cenově vychází na 1 490 Kč.
EAN: 9788074004094
Dopravní právo - Vetešník

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o silniční dopravě, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Zatímco některé skutkové podstaty nevyvolávají při své aplikaci téměř žádné problémy, jiné přinášejí poměrně značné nejasnosti. Publikace Dopravní právo se na ně zaměřuje. Podrobný výklad objasňuje navázanost předpisů a rozebírá aktuální judikaturu. Autoři využívají svých vlastních zkušeností z praxe při řešení problematiky správního trestání a odpovídají především na ty otázky, které jsou předmětem dosavadních diskusí. Publikace je určena nejenom úředním osobám zabývajícím se dopravním právem, ale také advokátům, soudcům. Doporučit ji lze také studujícím s právním zaměřením a ostatním zájemcům o danou problematiku, bude přínosem pro odbornou i laickou veřejnost.