tiskmarket.cz

Komunikace pro každého – Wernerová Irena

Tento oblíbený produkt Komunikace pro každého - od společnosti s dlouholetou tradicí Computer Media jednoduše seženete momentálně na našich stránkách extra výhodně. Zrovna nyní za cenu 240 Kč.
EAN: 9788074020643
Komunikace pro každého - Wernerová Irena

Popularizovaný průvodce pomocí praktických příhod. Živé – sdělné prostředky jsou v dnešní době poněkud vytěsňovány písmem, technikou, počítači. A přitom v celém světě se paradoxně volá po rétorice, komunikaci, bezprostředně předatelných „know-how“. Proto i tento titul se řadí k těm, které chtějí podpořit reciproční porozumění, přiřadit se k publikacím, které chtějí navodit a rozvíjet atmosféru sdílnosti poněkud neformálním způsobem. Proto oněch „5 P“. Co znamenají? Popularizace — rozšiřování vědomostí z daného oboru přístupnou formou, publikace si nehraje na vědecké pojednání, i když s odbornými pojmy pracuje. Průvodce — v rétorickém moři a za komunikačního šumu se autorka snaží dosáhnout pevniny komunikační orientace a bezpečně pochopeného sdělení. Prostřednictvím — za pomoci příběhů z její bezprostřední blízkosti, z rodinného i historického zázemí. Praktický — nejde o plané teoretizování, ale o použití příkladů z reálu na dokreslení popisovaného. Příhod — vše se stává bližším, když si k patřičnému jevu můžeme dosadit tváře, osudy a příběhy. Občas jsou trochu moralizující a prvoplánově determinované, ale to je proto, aby dané téma mohlo být zkratkovitě doloženo. Občas se snad pousmějete, někdy zaváháte a řeknete si: „To snad není možné“ a někde přitakáte — máte stejnou zkušenost. Ale vždy zareagujete, účastníte se dialogu. A o to šlo zřejmě autorce především — zapojujete se do komunikace a jejích rétorických úskalí.