tiskmarket.cz

Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ – Bušek I., Cibulková M., Väterová V.

Unikátní kousek Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ - od společnosti PROMETHEUS, spol. s r.o. snadno můžete sehnat zrovna skutečně výhodně. Právě teď za cenu 182 Kč.
EAN: 9788071963929
Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ - Bušek I.

Rozsáhlý a pestrý soubor úloh k procvičování učiva ve škole i k samostatné práci žáků.. Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. OBSAH: Úvod 1 Přirozená a celá čísla    1.1 Porovnání přirozených čísel    1.2 Počítání s přirozenými čísly    1.3 Dělitel a násobek    1.4 Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek    1.5 Celá čísla, absolutní hodnota čísla    1.6 Počítání s celými čísly    1.7 Složitější a aplikační úlohy 2 Desetinná čísla    2.1 Desetinná čísla a zlomky    2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel    2.3 Násobení desetinných čísel    2.4 Dělení desetinných čísel    2.5 Převody jednotek    2.6 Složitější a aplikační úlohy 3 Geometrie v rovině    3.1 Body, úsečky, přímky, kružnice    3.2 Obvody a obsahy rovinných obrazců    3.3 Úhel a jeho velikost    3.4 Osová souměrnost    3.5 Trojúhelník    3.6 Složitější a aplikační úlohy 4 Geometrie v prostoru    4.1 Geometrická tělesa    4.2 Povrch kvádru a krychle    4.3 Objem kvádru a krychle    4.4 Jednotky objemu    4.5 Složitější a aplikační úlohy Výsledky Přílohy