tiskmarket.cz

Základy angličtiny 4. díl učebnice pro 2.st.ZŠ praktické – Milan Valenta

Neodolatelný výrobek Základy angličtiny 4. díl učebnice od přední společnosti Nakladatelství PARTA, s.r.o. je k dostání aktuálně až neuvěřitelně levně. Teď za akční cenu 119 Kč.
Základy angličtiny 4. díl učebnice pro 2.st.ZŠ praktické - Milan Valenta

Učebnice pro 2.st.ZŠ praktické. Učebnice navazuje na předcházející 3.díl. Vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje základní gramatické struktury a tematické okruhy vzdělávacího oboru Cizí jazyk.Členěna je do 4 kapitol: I. Domov a dům, II. Škola – příprava na povolání, III. Nákupní centrum, IV. Prázdniny. Struktura každé kapitoly je přehledná a jednoduchá: velký situační obrázek uvádí do tematiky kapitoly a je současně „obrázkovým“ slovníčkem „new vocabulary“.„Teoretická část“ obsahuje gramatická schémata a číslovky. „Komiksová“ část kapitoly ilustruje a fixuje poznatky z předchozí části. Kapitolu uzavírá slovníček nových slov. V závěru učebnice se nachází slovníček řazený dle abecedy a přehled učiva.